ޝަރުއީ ދާއިރާ

ރައީސް ޔާމީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުގެ އުމުރު 40 އަށް ބޮޑުކުރާތީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ބާ ކައުންސިލު ވޯޓިންގް ރަޖިސްޓްރީގެ 12 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ: އީސީ

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އާއި ގުޅިގެން ބަލަމުން އަންނަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއްނޫން: ޖޭއެސްސީ

ބާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓިން ރަޖިސްޓްރީ އާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެ

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަން ލަތީފާއަށް ގެއްލި، ވަކީލުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން ކޯޓުތަކަށް ގެއްލިއްޖެ

ބާ ކައުންސިލް އުފައްދައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު" ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމުގެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްފި

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ރިލްވާން ގެއްލުން ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލު ވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

... 46