ނޫސްވެރިކަން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދިވެހި މީޑިއާގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފި

1

އަފްގާނިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ މަލާލާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނޫސްވެރިކަން އޮތް ހާލަތު ދެކެން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް

1

ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މެޑަމް ފަޒްނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ މައާފަށް އެދެން އަންގައިފި

އެންމެ ފުރަތަމަ މާމައަށް، މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް

4

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމޭ ބުނެ މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލައިގެން ނުވާނެ: ޕީޖީ

1

ނޫސްވެރިޔާ އަޒާނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަލައިދިނުމަށް އެމްއެެމްސީން އެދިއްޖެ

ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ދެ ނޫސްވެރިޔަކަށް ބިރުދެއްކި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަވަސްކުރުމަށް އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

އަބުރުގެ ބިލުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ ފަދަ ކަމެއް ނުހިމެނުމަށް އެމްޖޭއޭ އިން ގޮވާލައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

... 12