އާމްދަނީ

އޮގަސްޓް މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 30 އަށް ހަމަވާނެ

މި ހާލަތުން އަވަހަށް އަރައިގަންނަން ދަރަނި ނަގައިގެން ވެސް މަޝްރޫއުތައް ހިންގަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ކޮޗިންއިންގެ މުދާ ފެރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބަނދަރު ކޮށްފި

1

އިގްތިސާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

މިމަހު 15ގެ ކުރިން ޖުލައި މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިއްޖެ

އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 59 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ދަރަނި ބޮޑުވާއިރު، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ: ކުރީގެ އޭޖީ

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 73 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

ކުއްޔަށްއުޅޭ މީހުން ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ނެރޭނަމަ 60 ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ފުލެޓުތަކުގެ ކުލި ފަސްކުރުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނެތް: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1

ޖުލައިމަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 78 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

6 ...