އައިޖީއެމްއެޗް

އެޗްއާރުސީއެމްއަށް މައުލޫމާތު ނުދީގެން އައިޖީއެމްއެޗާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

އެނބުރި ދާނީ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ލިބުނީމަ : ރައުޝަންގެ މަންމަ

ދުރާލައި ނާންގާ ޖަލަށް ގެންދިއުމަކީ އަދީބަށާއި އާއިލާއަށް ދެވޭ ނަފުސާނީ އަނިޔާއެއް: އާއިލާ

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އޭޑީކޭއަށް، ދެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް

އަދީބު ޖަލަށް ގެންދަން ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަދެއްޖެ

1

ތޫނު އެއްޗަކުން ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު ގއ.ވިލިނގިލިން ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފި

ވައިޖެހޭ އިބުރާހީމް ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

"ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް ދިމާވިޔަސް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ"

ސިމެންތި ބަސްތާ ބޮލަށް ވެއްޓި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

5

ސިމެންތި ބަސްތާ ބޮލަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާ: ކުއްޖާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް، ނޭވާލައްވަނީ މެޝިނުން: އައިޖީއެމްއެޗް

މާލޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ރައީސް އަމުރުކުރައްވައިފި

... 34