އައިޖީއެމްއެޗް

ޑެންގޫއަށް ފަރުވާދެމުން އައި ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލައިފި

ފީއަލީގައި މިއަދު އިތުރު ދެކުއްޖަކު ޑެންގޫއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އަތޮޅު މަދަރުސާ ބަންދުކޮށްފި

1

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ކުއްޖާ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފި

ޑެންގޫ ޖެހިގެން ފީއަލިން ގެނައި ހަ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާލަނީ

4

ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ކާރެއްގައި ޖެހި ދެ ކުއްޖަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ

1

"ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރ" ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަސް ތެރޭގައި ގާއިމުކުރަނީ

އަންނަ މާޗު މަހު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައި ހިދުމަތްފަށާނެ: އަޖީއެމްއެޗް

އައްޑޫ ސިޓީ ގެއެއްގެ ދެވަނަ ބުރީން ވެއްޓުނު ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގައިދީންނަށް ދެ ކޮޓަރި ހާއްސަކޮށްފި

2

"އަދީބުގެ ބެސްފަރުވާގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައެއް ނުވާނެ، އާއިލާއިން ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތު"

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރޭ މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް ކުރަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް : އާއިލާ

... 32