އައިޖީއެމްއެޗް

އިސްތިއުފާ ދެމުން ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭގޮތުން ޝާފިއީ ދައްކާފައިވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް: އައިޖީއެމްއެޗް

އޯކިޑްމަގުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

1

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް ޓްރީޓޮޕުން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އައިޖީއެމްއެޗް އިމަޖެންސީ ރޫމުން ދުން އަރާތީ ބަލިމީހުން ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާއިރު އެކުގައި ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނުގެ ސެކިއުރިޓީން ވެސް ދާނެ

ހުކުރު، ނަމާދަށް ހުއްޓާ ވެއްޓުމުން، ނައިބު ރައީސް އެހީތެރިވެދެއްވި އަޝްރަފް ނިޔާވެއްޖެ

ގެސްޓްހައުސް އަކުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ބަލިތަކުގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް

ޑޮކްޓަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދައްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ދިރާގުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންޑޯ ޕްލޭއޭރިއާ އާކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ނިޔާވެގެން އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޓީމަކުން ހަރަކާތްރެރިވާން ފަށައިފި

... 31 ...