އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގައިދީންނަށް ދެ ކޮޓަރި ހާއްސަކޮށްފި

2

"އަދީބުގެ ބެސްފަރުވާގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައެއް ނުވާނެ، އާއިލާއިން ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތު"

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރޭ މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް ކުރަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް : އާއިލާ

އެޗްއާރުސީއެމްއަށް މައުލޫމާތު ނުދީގެން އައިޖީއެމްއެޗާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

އެނބުރި ދާނީ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ލިބުނީމަ : ރައުޝަންގެ މަންމަ

ދުރާލައި ނާންގާ ޖަލަށް ގެންދިއުމަކީ އަދީބަށާއި އާއިލާއަށް ދެވޭ ނަފުސާނީ އަނިޔާއެއް: އާއިލާ

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އޭޑީކޭއަށް، ދެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް

އަދީބު ޖަލަށް ގެންދަން ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަދެއްޖެ

1

ތޫނު އެއްޗަކުން ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު ގއ.ވިލިނގިލިން ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފި

ވައިޖެހޭ އިބުރާހީމް ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

... 30