Close

ހުސެއިން އަމްރު

އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއަށް ގޮނދަންފުށް ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ: އަމްރު

ހަބީބާ ހުސެއިން ހަބީބުގެ ގ. ވައިލެޓް އަބީރު، ހުސެއިން އަމްރު 8.4 މިލިޔަނަށް ބައްލަވައިގެންފި

2

އަތޮޅުތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް 96 އެމްބިއުލާންސް ގެންނަން އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ގޮދަން ފުށް އުފައްދާ ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯ އިން ހިޔާނާތެއް ހިންގާފައެއް ނުވޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ހުވަދު އަތޮޅު ވިޔަފާރި ހަބަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް: އަމްރު

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ އިން ހެދި ބަސް ސްޓޮޕާއި ޕާކު ހުޅުވުން

އަމްރު، ނިހާނަށް: ކާގޯ ފެރީ މިވަގުތު އޮތީ މާލޭގައި، މުދާ ގެންނަން ބޭނުންވަނީތޯ؟

އެސްޓީއޯއިން ފުލުހުންނަށް 3000 ސޭފްޓީ ގޮގުލްސް ހަދިޔާކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ފުށް ގުދަނަކަށް ފެނެއް ނުވަދޭ، ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ: އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް

5