ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިސްފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ސުކޫލުތަކަށް އަންގައިފި

އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކު ކުރެވުނު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް

ހިމަބިހި ޖެހުނު ކުއްޖާއަކީ މީސަލްސް ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރި ކުއްޖެއް: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖެއިން ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އޮކްޓޫބަރު މަހަށް ވުރެ ނޮވެމްބަރު މަހު އިންފްލުއެންޒާ ޖެހުނު މީހުން ގިނަ: އެޗްޕީއޭ

އެސްޓީއޯ ފާމަސީން އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ހެޕަޓިޓިސް ބީ އަށް ބޭސް މިހާރު ލިބޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަނީ ނެރުނު އިއުލާނެއް ނޫން: ފަރެސްމާތޮޑާ ސިއްހީ މަރުކަޒު

2

ރާއްޖެއިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުޒާމް ބަލި ޖެހިފައިވާ ތިން މީހުން ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ

"ފަރެސްމާތޮޑާގައި ޖުޒާމް ބަލި ފެތުރޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް، ކުރިއަށްދަނީ ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއް"

2