Close

އެޗްއީއޯސީ

"މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ގޯސްވާނަމަ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭނެ"

އެއްވެސް ސްކޫލެއްގައި ކްލަސްޓާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލި ފެތުރިގެންނެއް ނުދޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނަމަވެސް، ތުޅާދޫގައި މަރުވި މީހާއަކީ ކޮވިޑް މަރެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމައިފި

ތުޅާދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓައި މަރުވި މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖެއަށް މިއަދު އައި އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިފައެއް ނުވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

މިއަދު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ 102 ފަތުރުވެރިން: އިމިގްރޭޝަން

މިއަދު 32 ގައުމަކުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ޕީޖީ ޝަމީމް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވަން އެންގި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޑރ. ނަޒްލާ ދޮގުކޮށްފި

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވިލިމާލޭގައި ކޯޑަންކޮށްފައި ބެހެއްޓި ބިދޭސީ މީހާ ބަލައި ދިއުމުގައި ލަސްތަކެއްވި: ޑރ. ނަޒްލާ

ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީގައި ނުފުރި ބާކީ ހުރީ 30 ވަރަކަށް އެނދު: ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް

މާސް އިންސްޕެކްޝަން: 1،000 އެއްހާ ތަނުގައި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ފުރިހަމަ!

އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމު ކުރި ފެސިލިޓީތަކުގައި އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތްދެވޭވަރު ވާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

... 71