އެޗްއީއޯސީ

އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ދުބާއީން ގެންނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ފައިސާ އެއްކޮށް ދެއްކީމާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށް ދާން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު ޕޮޒިޓިވްވި ސީޝެލްގެ މީހާއަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިއެއް: ޑރ. ނަޒްލާ

އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި މިއަދުވެސް 20 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 145 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

މާސްކް ނާޅައި އުޅުނު 151 މީހަކު މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މަގުމަތިން ސާމްޕަލް ނެގުން މަދުކޮށްފި

ކާފިއު އޮތަސް ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދެވޭނެ

ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް 40 އިންސައްތައިން މަތީގައި، މިދިޔަ މަހު ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު 10،000 އަށްވުރެ މަތި

ވިސްނަންވީ އަބަދު ފެސިލިޓީތައް އެޅުމަކަށް ނޫން، ބަލަންވީ ކޭސްތައް މަދުކުރެވޭތޯ: ޑރ. ނަޒްލާ

... 65 ...