ގދ. ތިނަދޫ

ގދ. ތިނަދޫގައި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލައިފި

ޑީކޯވެގެން ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ދެ މީހަކު މާލެ ގެންނަނީ

ގދ. ތިނަދޫގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޝާހު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުން މަރުވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލަން ފަށައިފި

އިރުފާނާއި އޭނައާ އެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޑީކޯވެ ހާލުދެރަވި މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފި

ތިނަދޫގެ "ބީ" ކެޓެގަރީގެ ފުލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ޒިޔާދާއަށް އިންސާފު ނުލިބި ލަސްވާތީ ދުންޔާ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގެންފި

ތިނަދޫން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް މިހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހަތް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

1

ތިނަދޫގައި ގޯތީގައި ގެ އެޅުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަަތު އިތުރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

... 14