ގްރޫޕު މާރާމާރީ

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން އެނގޭ, ގޭންގުތަކުގެ އިސް މީހުންވެސް ހަރަކާތުގައި އުޅޭ: ސީޕީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ސައިކަލު ދުއްވި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނުގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ގޮވާލައިފި

ޝައްފާންގެ މަރު: ހަތަރު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ކަތިވަޅިއާއި ފުރޯ ހިފައިގެން ދުވާތަން ފެނޭ، ނަމަވެސް ތިން އަހަރުތެރޭ ގްރޫޕު މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ: ސީޕީ

15 އަހަރުން ދަށުގެ ދެކުދިން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މަހްފޫޒަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ: ސިއްރު ހެކިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއްނެތް!

އަހުސަން މަރާލިކަން ޝިމާޒާއި ޝަހުމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ރައްޓެއްސަކާ ޖެހުނު ކުޑަ މައްސަލައެއް: ނިމުނީ ގަދަކަމުން ބަރަހަނާ ކޮށް ވީޑިއޯ ކުރުމަށްފަހު!

6

އިއްޔެގެ ހާދިސާ: ވަޅި ޖެހީ ސީދާ ކަރަށް! ކަރުގެ ނާރުތައް ބުރިވެ ނޭވާލާ ހޮޅިވެސް ވަނީ ފޫގޮސްފައި

1

މޮނިކޮން އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްގެން ނޫނީ ރާއްޖޭގައި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: 17 އަހަރު ކުއްޖާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް

8