ފުވައްމުލައް ސިޓީ

އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި

5

ފުވައްމުލަކުގައި މަރުވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ވަޅުލާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ވަޅުލައިފި

1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށް، ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ރިންގު ރޯޑު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހެއްގެ ކޮނޑު ކަށިގަނޑުގައި ރެނދުލައިފި، ދެ މީހަކު މާލެ ގެންނަނީ

މޭޔަރުން ފެއިލްވީ ކުރީ ސަރުކާރާހުރެ: ނަޝީދު

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކާއި އެކުއްޖާގެ މަންމަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވަސްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ހޭނެތުނު މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

... 18