ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފިލިޕީންސްގެ ފޮރިން ސެކެޓްރީއަށް ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހާރިޖީއްޔާގެ އިސްވެރިންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރުއާ ޝާހިދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާނެ

1

ބަރލިން ކްލައިމެޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޖަރުމަންވިލާތަށް

ހުޅުދޫގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީ ދީފި

ދެ ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

ފެހެންދޫ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސަން އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

ރާއްޖޭން ބޮލީވިއާ އާއެކު ހާރިޖީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީ ދީފި

އެގާރަ އެމްބިއުލާންސާއި 61 ރަށަށް ޖިމް ސާމާނު ގަތުމަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

3

އިހަވަންދޫ އާއި ނ. ޅޮހި އަދި ރ. ކިނޮޅަހުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

... 64 ...