ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) އިފްތިތާހުކުރުން

ފަލަސްތީނާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވުމުން އެމްބަސީން ހަވާލެއް ނުވި!

ޔޫއެންގެ ތިން މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ފުރާނަ ގެއްލުމުގެ ބިރުވެސް އެބައޮތް: ޝާހިދު

ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުންނާ މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް އަދި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

1

ކުޅިވަރާއި އިގްތިސޯދީ އަދި ހާރިޖީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ޗައިނާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ސްޓޭޑިއަމް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

1

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗައިނާގެ ނައިބު ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

... 63 ...