ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ސައުދީގައި ތިބި 62 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުން މަލްޓިލޭޓަރަލިޒަމްއަށް އިސްކަންދޭނެ: ޝާހިދު

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ގަސްތުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރި ހިންގާފައި: ޝާހިދު

1

ފަސް ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހަށް، އޭގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅުންނަކީ އަންހެނުން

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑު 19ގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޔޫއޭއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަަރަށް އަރުވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު ބިންތަކެއް އިސްރާއީލުން ހިފުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ފަސްކޮށްދެނީ

ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެއަށް 77.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފި

މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 86.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޔަމަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ދުނިޔެ އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ކޮވިޑް 19 : އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

« 1 ...