ކާބޯތަކެތި

ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 2000 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް!

ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ގަޑިތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން ބަދަލު އަންނާނެ: ފުލުހުން

ގެޔަށް ވަންނަ ކޮންމެ ކާއެއްޗެއްގައި ވެސް ވައިރަސް ހުރެދާނެކަމަށް ބަލައި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރައްވާ!

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ލިލީ އެފްއެންބީގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫން: ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް

އަމިއްލަ ގެއިން ކެއުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ނެތް މީހުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް އަންގާނެ: އަމީން

1

ކާބޯތަކެތީގެ ރަނގަޅު ސްޓޮކެއް އެބަހުރި: ރައީސް

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ފިޔާ އަދި ބިސް ކޭހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސައިންޓިސްޓުން މިހާރު ބަނބުކެޔޮ ސިފަ ކުރަނީ މުސްތަގުބަލުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި

2

ދުބާއީން 7.4 ޓަނުގެ ކާގޯ ހިފައިގެން މޯލްޑިވިއަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މުޅި ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އާ ރޫހެއް އުފެދި ދަނޑުހެދުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިއާއެކު ފަށައިފި

1

50 އަހަރަށް ފަހު ވައިކަރަދޫގައި ޒުވާނަކު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހަނޑޫ ހައްދައިފި

23

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

... 11