ފީޗާރޑް

ފަސް ދުވަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކާއެކު މާލޭގައި ހާލުގައިޖެހުނު ދެމަފިރިޔަކަށް ޒުވާނަކު ދިނީ ދިރުއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް

2

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 54

3

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަމައެކަނި ގޭގައި ތިބުމަކުންވެސް ނުފުދޭ، ހެޔޮނުވާނެ މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްދީ!

މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެވުނުވަރު ހަނދާންކުރޭ! ގައުމު އަތުން ދޫނުވަނީސް މާހިރުންގެ ބަސް އަޑުއަހާ!

1

ބަނޑަށް މަރުވަމުންދާ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދިނުމަށާއި ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނުކުތީ ވެސް ފުލުހުން!

2

ޑރ. ނަޒްލާގެ "އެކްސްކިޔުޒްމީ"އިން ހިތުގައި ޖެހި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ވިންދު

2

ކޮވިޑްގެ ބޮޑު ސުވާލު، މާލެއަށް ބަލި ގެނައީ ކާކު؟ އެމީހާ ކޮބާ؟

15

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 52

1

ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހު ޑޮކްޓަރުން، ލޯބިވާ އަނބިދަރީން ދޫކޮށް އަރާމެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގައި

1

މާލެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު 7 ވަނަ މީހާއަކީ ދެވަނަކުރިއެއް، ކުރީން ޖެހުނު މީހުނާ ސީދާ ދިމާވިކަން އެނގޭކަށް ނެތް!

9

ކޮވިޑުގެ ވަރުގަދަ ތޫފާނުން ރައްކާތެރިކަން އެއްވެސް ރަށަކަށް ނެތް، އޮތް ހަމައެކަނި ފަރުވާއަކީ ގޭގައިތިބުން!

ދިޔަތިކި ކޮލަމް: ސްޕޭނު އިސްލާމީ އާފަތިހަކަށް އަލިވިލެނީއެވެ - 3

5
... 84 ...