ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން

ފައްޔާޒުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމާއެކު، ބަދުނާމުކުރުމާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަކަށް މަޖިލިސް!

ފައްޔާޒް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ: 7400 ވޯޓުން ފައްޔާޒް ކުރީގައި

ފައްޔާޒްގެ ތަޖުރިބާއާއެކު 2023 ކާމިޔާބުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހެޕީބާތުޑޭ ލަވަޔާއެކު އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ފައްޔާޒުގެ އުފަންދުވަހުގެ ކޭކު ފަޅައިފި

ބޮމެއް ނުގޮވާ، އެކަމަކު ނަޝީދު ގެއްލިއްޖެ: އިބްރާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒާއެކު އެމްޑީޕީން އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާނެ، އެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ނަޝީދު

އިންތިއަށް ފައްޔާޒްގެ ޝުކުރު، ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް ދާނީ އެކުގައި ކަމަށް

ހެނބަދޫން ފައްޔާޒާއި ރޮޒޭނާއަށް 100 ޕަސެންޓް!

މުޅިރާއްޖެއިން ފަޔާ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، މާލެއާއި ފުވައްމުލައް އިންތިއަށް, އައްޑޫއާއި ކުޅުދުއްފުށި ފައްޔާޒަށް