ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން

ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ފައްޔާޒަށް: ފައްޔާޒުގެ ޒައާމަތުގެ ދަށުން ޕާޓީ ހިންގާ ތަން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް

ދެބަސްވުންތައް އެއްބަސްކުރުވައި، އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން: ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީން މި ސާބިތުކޮށްދިނީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަތީޖާ ހޯދޭކަން: ފައްޔާޒް

ކޮންގްރެސް ފެށުނުއިރު ޓެންޝަން ބޮޑު، ނިމިގެން މިދަނީ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕެއްގައި ޑްރާމާ ކުޅުނަސް ގުޅުން ވަރުގަދަ: ފައްޔާޒް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ޖަލްސާ

ކޮންގްރެސް ފަސް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު

އެމްޑީފީ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ފައްޔާޒަކީ ވަރަށް ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެއް، ބޯގަންވިލާއާއި ކެނެރީގޭގެ ގުޅުން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ: ނަޝީދު

ބަރުލަމާނީ މަސައްކަތުގައި ފައްޔާޒް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް: ނަޝީދު

ފައްޔާޒާ އިދިކޮޅަށް އެރުމަކީ ކުރެވުނު ގޯސްކަމެއް: ނަޝީދު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

2
« 1