އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ދިހަ ސްކޫލެއް އަޅަނީ

އަމީން ދީދީގެ ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކަލާފާނު ސްކޫލު ޓީޗަރެއްގެ އިހުމާލުން ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

2

މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލުކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމްކިޔުއޭއިން ދީފި

ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ޑީޖީގެ މައްސަލަ އޭސީސީިން ސީއެސްސީއަށް ފޮނުވައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މުދައްރިސުން ހަމަނުވެ، ގްރޭޑް 12 ނިމުމުންދޭ އިމްތިހާނު ނުބޭއްވިދާނެތީ އަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރީން ރައީސް އޮފީހަށް

2

ނާސްތާއާ ގުޅުވައިގެން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10ގައި 376 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ : ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

އަރައްބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ސުކޫލުގައި ދެން ކިޔަވައިދޭނީ ދެ ޖިންސު ވަކިން: މިނިސްޓަރު

... 45