އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ގައުމު މިވަނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަތުމުގެ ސިފައާއި އަޚުލާގަށް ބޭނުންވެފައި: ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

1

ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަކަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ ނުގެންނަންވެގެން ދަރިފުޅު ހުޅުމާލޭ ސްކޫލަށް ބަދަލުކޮށްފި

6

އަރަބިއްޔާ ސްކޫގެ ޓީޗަރުން މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދެ މިނިސްޓަރެއް މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ގައުމު އޮންނަންވީގޮތުގެ ތަސައްވުރު ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑީގައި ފަރުމާކުރަން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

3

"މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުއްޓަސް މިހާރު ވަޒީފާ ލިބޭނެ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދީފިން"

1

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ދިހަ ސްކޫލެއް އަޅަނީ

އަމީން ދީދީގެ ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކަލާފާނު ސްކޫލު ޓީޗަރެއްގެ އިހުމާލުން ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

2

މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލުކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމްކިޔުއޭއިން ދީފި

... 41