ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާސިމް ދެއްކެވި ވާހަކަ މާރިޔާ ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

1

ވަހީދަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނުދިނީ ދޭން ބޭނުން ނުވުމުން: އަދުރޭ

މުއިއްޒަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ޕީޕީއެމްގެ ވަސްވެސް ރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެ: މާރިޔާ

ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް، އިނގިރޭސިބަހުން އިސްލާމް ކިޔެވޭގޮތް ހަދަނީ ފަސޭހައިން ދީން އުނގަންނައިދޭން: މާރިޔާ

1

ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް، އެކަން ޔާމީނަށްވެސް އެނގޭނެ: މާރިޔާ

މުއިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯއެއް ނެތް، ވައުދުވަނީ ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވި ކަންކަން އަލުން ފަށަން: މާރިޔާ

ހޯޑެއްދޫ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ރައީސަށް އޮތް ތާއީދު ފެނި، މާރިޔާއަށް ސިހުމެއް!

ރައީސް ސޯލިހު މާލޭގައި ޑޯޓުޑޯ ފައްޓަވައިފި، ދުވަހަކުވެސް ހީނުރާ މީހުން ކެމްޕޭނުގައި!

ސިފައިންގެ ފްލެޓްތަކަށް އަންނަ މަހު ވަދެވޭނެ: މާރިޔާ

ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން މަޖިލިސް ތަޅުމުން އަދި ފާރުމަތިން މެމްބަރުން އުކުން މާޒީވެއްޖެ: މާރިޔާ

މި ދުވަސްވަރު ސިފައިން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ، އެކަމަށް އިޖާބާ ދީގެން ނުވާނެ: މާރިޔާ

« 1 ...