ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް ދެ މިލިއަން ޔޫރޯގެ މަޝްރޫއެއް

ހުއްޓުވި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއަކީ މިހާތަނަށް ރޭވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ: މާރިޔާ

އިންޑިއާއިން ދިވެހި ސިފައިންނަށް 24 ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި

ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި އަންހެނުންގެ އަދަދު މަދު، ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މާރިޔާ

އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކުދި ގައުމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން: މާރިޔާ

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ޖަލްސާ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ނެވިގޭޝަނަލް ޗާޓު ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވާން ބޭނުމެއް ނޫން، ތަރައްގީއަށް ވެސް ހުރަސްއެޅޭ: ޔާމީން

މިދިޔަ ތިން އަހަރު އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ގޮސްފައެއް ނުވޭ: މާރިޔާ

އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި އަދަދު ހާމަނުކުރަން ނިންމި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ލައިވްކުރަން ނިންމައިފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކެމްޕޭން: މާރިޔާ

1
« 1 ...