މަރު

ރާއްޖޭގައި ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަލަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި އަމީރު، މުހައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑު ބަލީގައި މިއަދު ދެ މީހުން މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 144 އަކަށް

އެކްސްކްލޫސިވް: ތިންކުދީންގެ ބައްޕައެއް، އިންޑިއާއަށް ދިޔައީ އަނބިމީހާ ހަދިޔާކުރި ކިޑްނީ ލެއްވުމަށް، މަރުވީ ކޮވިޑު ޖެހިގެން

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ 7 ވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 136 އަށް

1

ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ މީހަކު ހިންނަވަރުގައި މަރުވެ މިއަދުގެ މަރުގެ އަދަދު ހަޔަކަށް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 135 އަކަށް

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ފަސް ވަނަ މަރު! ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 134 އަށް

މިއަދަށް އިރު އެރިއިރު ކޮވިޑުގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ! ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 132 އަށް

ކޮވިޑުގައި އިތުރު ތިން މަރާއެކު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 129 އަށް

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 124 އަށް

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ތިން ވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 123 އަށް

ގާނޫނީ ވަކީލު ޒަނީން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ހަތަރު ފަހަރު ބަލިވެ އިން، ދަރިފުޅު އުރާލަން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނު

... 58 ...