ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

2

ޕްރޮޖެކްޓް ގާޑިއަން އަދި ވިމަން އިން ޕޮލިސިން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ލޭ އޮހޮރުވުމާއި ތަޅާފޮޅުން ހުއްޓުވިއްޖެ: އިމްރާން

ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ފުލުހުންގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރި ވި ސަބަބު ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި

މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅުނު ހަ ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޔާމީނަށް ފެތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އިތުރު ޓީވީ ޗެނަލް ފެންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

1

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 93 ކޭސް ފެނިފައިވޭ: ސީޕީ ހަމީދު

ފުލުހުން ގަޔަށް ކުޅު ޖަހާފައިވަނީ ބަޔަކު ރާވައިގެން، އެބަޔަކު ފުލުހުންނަށް އެނގޭނެ: އިދިކޮޅު

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ހައްޕުނޑު ޖެހި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

2

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިޔަކު ދެ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ކުޅު ޖެހި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެއްވެސް މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ފުލުހަކު ފާރަލައިފައެއް ނުވޭ: ހަމީދު

... 8 ...