ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

އެމްޑީއެންގެ މަގާމެއް ސީޕީ މިހާރު އަދައެއް ނުކުރޭ، ތަހުގީގުގައި ވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

1

ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ މީހުންނާ މެދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

2

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުލުހުން ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ: ސީޕީ ހަމީދު

ޔާސިރަކީ ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ގައުމެއްގައި ހިންގި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހެއް: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

1

އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ އަދަބު ލުއިކަމުން: ފުލުހުން

އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ޑީމޯޓުކުރުމުން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ވެސް ހޯދޭނީ ކޮމިޝަނަށް: ސީޕީ

ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ރިލްވާންގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިލްވާންގެ މަރާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ އާންމުކުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރޭނަން: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

1

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފުލުހުން ދެއްކި ނަމޫނާއަށް ސީޕީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފި

... 14