ކޯސްޓްގާޑް

ގައްދޫ ސައުތު އެކްސްޕްރެސްބޯޓު ފަރަށް އަރައި ދިޔަވަނީ، ސަލާމަތްކުރުމުގައި މަސްވެރީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

1

ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް ގުޅިގެން ހިންގި މެރިޓައިމް ސާފޭސް ޕެޓްރޯލް ނިންމާލައިފި

ތިނަދޫ މަސް ދޯންޏަކުން އެން ހިފަން ފޭބި ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފަސް މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ވާދޫ ކައިރިން ތިލައަކަށް އަރައިފި

1

ރިސޯޓެއްގެ ޖެޓީ މަތިން ފުންމާލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެމްއެންޑީއެފް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަލްމަސް ދޯނި ފެނިއްޖެ

ފަސް ދިވެހިންނާއެކު މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކްރޮސްރޯޑް ކައިރިއަށް ޔޮޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

ހަތަރު ދިވެހިންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކެޕްޓަން ގެއްލުނު ސަރަހައްދުން ވަޅިއަކާއި އިތުރު އެއްޗިހިތަކެއް ހޯދަައިފި

ނަސްރުﷲ ހުރި ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން ނަގައިފި

ނަސްރުﷲ ގެއްލުން: ފަސް ދުވަސް ފަހުން އަޑިއަށް ދިޔަ ޑިންގީގެ ބައެއް ފެނިއްޖެ

... 7 ...