ކްލަބު ވެލެންސިއާ

ގްރީން ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިއަށް

"މިހާރު" ބޮއިކޮޓް ކުރުން: މެސެޖަކީ ފުޓުބޯޅަ އިސްލާހުކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތްކަން! މުސްތަގުބަލު ބަނަކަން!

ބޮޑު ތަފާތަކުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާއިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

އާތީ ވެލެންސިއާގެ ކޯޗުކަމާ ދުރަށް، ޓީމު ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރެއް ނޫން

ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް އެއްވަރު

ޔޫވީން ވެލެންސިއާވެސް ބަލިކޮށްފި، ވިދާލީ ގޯލްކީޕަރު ނާޖީ

ފުޓުބޯޅައަކީ ޖޯކެއް ނޫން! އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުތަކުން ކުލަބުތައް ރަތަށް!

2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކުޅުނު އިރާންގެ ޑިފެންޑަރު ޕޫލާދީ ވެލެންސިއާ އަށް

ސެންޓޭއާއި އާއްކޮގެ ގޯލުތަކުން ވެލެންސިއާއިން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

"ވެލެންސިއާ އައީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން،" މާ ބޮޑަށް އުންމީދު ކުރާތީ އާތީގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން؟

ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

ސަސްއާއި ވެލެންސިއާ މެޗު ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރު

5