ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަތައް ޗެމްޕިއަން ގްރޭޓާ މާލެ، އެމްޕީއެލް، ބީއެމްއެލް އަދި އުރީދޫއަށް

ވެމްކޯ، އެސްޓީއޯ، ޕްރިޒަން ކްލަބު އަދި އިމިގްރޭޝަން ކުއާޓާއަށް

ގަދަ 16ގެ ފަހު ޖާގަތައް ވެމްކޯ، މޯލްޑިވިއަން، ޕްރިޒަން ކްލަބު އަދި އުރީދޫއަށް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރޭޓާ މާލެއާއެކު އިތުރު ފަސް ޓީމެއް ގަދަ 16ގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

އެޗްޑީސީ، ބީއެމްއެލް، ދިރާގު، ޕޮލިސް، ސިފައިން އަދި ކަސްޓަމްސް ގަދަ 16އަށް

ސެމީގެ ޖާގަތައް އެމްޕީއެލް، އިމިގްރޭޝަން، ޕޮލިސް އަދި ސިފައިންނަށް

ވެމްކޯ އިން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ކޮޅަށް 14 ލަނޑު ޖަހައި، ގަދަ 16ގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ބަލިކޮށް، ގްރޭޓާ މާލެ އިން ގަދަ 16ގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް މޯލްޑިވިއަނުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ސިވިލް ކޯޓު ކޮޅަށް އަށް ލަނޑު ޖަހައިފި

ޕޮލިހުން ސިފައިން ބަލިކޮށްފި

ވެމްކޯ އިން މޯލްޑިވިއަން ބަލިކޮށްފި

3