ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އެންމެ ވަރުގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ކްލަބު މޯލްޑިވްސް އަންނަ މަހު 20 ގައި ފަށަނީ

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް ނޮވެމްބަރު ހަތަރެއްގައި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް މޭ މަހުގެ 13 ގައި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފަސްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޭޕްރީލްގައި

ވެމްކޯ ބަލިކޮށް، ބީއެމްއެލް އިން ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފައިނަލުގައި އަނެއްކާވެސް ޕޮލިސް ކްލަބު ބަލިކޮށް، އެމްޕީއެލް އިން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ބީއެމްއެލް އާއި ވެމްކޯއަށް

ޗެމްޕިއަން ގްރޭޓާ މާލެ ކަޓައިފި، ސެމީގެ ޖާގަތައް އުރީދޫ އާއި ބީއެމްއެލް އާއި ވެމްކޯ އަދި އިމިގްރޭޝަނަށް

މިއަހަރު ވެސް އެމްޕީއެލް އާއި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ފައިނަލެއް

2