ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ޕީޖީ ޝަމީމު

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި އެތަނުގެ ހަ މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮކްޓޫބަރު: ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 135 މައްސަލަ! 27 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަގީގީ ވާހަކައެއް: ޅައިރު ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް، މިހާރު ފިރިމީހާއާ އެކީވެސް އަރާމެއް ނެތް!

1

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދޮންބައްޕަ، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް 238 މައްސަލަ، އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

ކުޑަކުދިންނާމެދު އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަނީ

އަންހެން ކުއްޖަކު ގުރޫމް ކޮށްގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މައްސަލައިގައި އަޖްނާޒު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

... 8 ...