ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ދައުލަތަށް ނެގި ފަސް ކުދީންގެ ތެރެއިން ދެ މަހުގެ ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭތެރެ ހަޑިވެ، ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާތީ، ދޮޅު މަހުގެ ކުއްޖަކާއެކު އެއް އާއިލާގެ ފަސް ކުދިން ދައުލަތަށް ނަގައިފި

5

ދެކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ދޫކޮށްލީ އިތުރު ތަހުގީގެއް ނެތްކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެނގުމުން

1

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހައްޔަރުކުރި 71 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ، މަންމައާއެކު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަކަށް އަދި ނުގެނޭ: ޖެންޑާ

ފުލުހަކު ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދެކުއްޖަކާ ބެހިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 12 ދުވަސްޖަހައިފި

1

ދެކުއްޖަކާ ބެހިގެންކަމަށް ބުނެ ގަން ހިންގުވި މީހާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ގަން ހިންގުވައިފި

1
... 26