އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކަމުން އާޒިމް ވަކިކުރަން ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ވޯޓުދެއްވީ އޭނާ އެކަނި!

އެމްޓީސީސީގެ ހުންގާނުގައި ކުންފުނީގެ ފިސާރި ކަނބަލުން

ފޭސް 2 އިން މާލެއަށް ސީދާ ބަސް ދަތުރުތައް މާޗު 2 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

އެމްޓީސީސީގެ މި އަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ހޯދުން: އާޒިމް

ފީވަކު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގިރިފުށި ބަނދަރު މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ފުރަތަމަ 4 ފެރީ ހދ. އަށް މިއަދު ގެންގޮސް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު"ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް އެމްޓީސީސީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބަސް ޑްރައިވަރު އެމްޓީސީސީން ތަމްރީނުތައް ނިންމައި ފްލީޓާ ގުޅެނީ

އަމާޒަކީ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއަކީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުން: އާޒިމް

ކުރީގެ ހުރިހާ ރެކޯޑެއް މުގުރާލައި 2021 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް 264 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

1
2 ...