Close

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ވެލިދޫ ޖޫނިއާ ކޮލެޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވަލުކޮށްފި

ތުރާކުނުގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކަށް އެމްޓީސީސީިން ޔަންމާ އިންޖީނު ހަދިޔާކޮށްފި

މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުމަށާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީން މ. އަތޮޅުގައި ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އޭބީސީ އާއި ތާރު ގެންގޮސްފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން 214 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީ އަށް

ނައިވާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިލަންދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ސިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ނޮވެމްބަރު 17ގެ ކުރިން ނ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ: އާޒިމް

« 1 ...