ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފި

ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަކަށް ތަފާތު އެކި އިނާމުތަކާއެކު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިވިންގް އެކްސްޕޯ 2019 ފަށަނީ

1

ފަތުރުވެރިކަމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތިލަދުންމައްޗަށް

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަދެ އެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުން

"ގޯލްޑް 100" އެވޯޑުގެ ގޯލްޑް ޕާރޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ބޯޑަށް ޗެއާމަނަކާއި ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

1

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓް ހުޅުވައިގެން 15،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓާސް ފޯރަމް 2019 އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާއާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުން

ރާއްޖޭގައި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި

... 194 ...