Close

ކުއްލި ޚަބަރު

ތިނަދޫ، އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު، ވިލިނގިލި، ދިއްދޫ އަދި ގައްދޫ ފްލެޓުތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓުތައް އާންމުކޮށްފި

އަލަތު ކައިވެނި ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

1

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

2

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ކާނަލް ނާޒިމްގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ނުދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

1

މަހުލޫފު ހައްޔަރު ކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ގާސިމް އިންތިހާބުކޮށްފި

1

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވާލަން ފާސްކޮށްފި

މިރޭ ޖަލްސާގައި އާ ރައީސް އެއް ހޮވާނެ: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދުގެ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ނިންމައިފި