ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ތިން އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

ރޯދަ މަހު ބީއެމްއެލް އިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްޒް ރަން 2019

އުނގޫފާރުގައި 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްލިބޭ ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ގޭހުން 10،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އާ ޖާޒީ ދައްކާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އަންހެނުން ބޭނި މަހުން ގަރަދަ ނަމުގައި ރިހާކުރު ބުރޭންޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

1

މިއަދުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލްއިން އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޕެޑް ދެނީ

ބީއެމްއެލްއިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަވާ ގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން ވެހިކަލް ލޯނު ދޫކުރަން ފަށައިފި

1

ގައްދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

... 42