ބ. ތުޅާދޫ

ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ރަހީނެއްގެ ދުލުން: ވަޅީން ބިރުދެއްކި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް

4

މުސާރަ ނުދިނުމުން ދިވެހިން ރަހީނުކުރުން ''އޯކޭ'' ކަމަށް ދެކުމަކީ ގައުމަށް ގައްދާރުވުން: މާރިޔާ

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން ތުޅާދޫއަށް

ވަންގެ ނޫސްވެރީން ތުޅާދޫގައި، ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީން މިރަށަށް ގެނެސްފި

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ބޮޑުފިނޮޅުގައި، ރަށަށް އަރާ މީހުންނަށް ހަމަލަދޭން މިރުސް ފެނާއި ގާފުނިތައް!

ވަން ފޮޓޯ: ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް ދިޔަ ފުލުހުން ތުޅާދޫގައި

ބިދޭސީން ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ފުލުހުންގެ ބޮޑު ޓީމެއް ތުޅާދޫން ބޮޑުފިނޮޅަށް

އެސްއޯ ފުލުހުން ތުޅާދޫގައި، ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް ބޮޑުފިނޮޅަށް ދާން ތައްޔާރުވަނީ

ތުޅާދޫގައި ހުރި އައިސް ޕްލާންޓުން އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން އައިސް ލިބޭނެ

ދަރިވަރުންނަށް ގޮތްނޭނގޭ ގޮތްތަކެއް ވާތީ، ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފި

1

ނައިފަރާއި ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި