އަފްޣާނިސްތާން

ސާކް ގެ ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އެސްޑީއެފް އިން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 ސާކް އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ސްރީލަންކާ ބަންގްލަދޭޝް އަދި އަފްގާނިސްތާނުން 7.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިޖުތިމާއީ، އިގުތިސޯދީ ލޮޅުމުން އަރައިގަތުމަށް ސާކް ގުޅިގެން ސިޔާސަތެއް އެކުލަވައިލަން ރައީސް ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސާކުގެ ހުރިހާ ގައުމެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް 19: ސާކު ގައުމުތަކުގެ ޓެލެކޮންފަރެންސް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އަފްޣާނުގެ 18 އަހަރުވީ ހަނގުރާމަައަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް އެމެރިކާ އާއި ތާލިބާނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

80 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުން ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 21 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް

ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އަފްގާނިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

5 »