އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ބުރަފަތިން ޖެހި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާ އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

މަޖީދީ މަގުގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ބައެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ

އޭޑީކޭ އަށްވުރެ ބޮޑު އަގު ހުށަހެޅި އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ދިން މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

2

އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދިއުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އޭޑީކޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް 2019 ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިންޓިފިކް ޖާނަލްއެއް ނެރެފި

ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

އޭޑީކޭއިން ކުރާ ކަކުލު ހުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ބޮޑު ބައެއް އާސަންދައިން ކަވަރުކޮށްދެނީ

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެ، އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބަސެޑާސް 2019ގެ އޮންލައިން ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން

1
... 13