އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް އިހުތިރާމްކުރަން، ކުރިއަށްދާނެ އިތުރު މަގެއް ފަހިވެއްޖެ: އަދުރޭ

އަބަދުވެސް ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާނަން: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީންގެ ނަންފުޅު ލިޔުއްވަން ޖެހޭނީ ގައުމީ އަބްޠާލުންގެ ލިސްޓުގައި: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމު ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން: އަދުރޭ

ރައީސް މައުމޫނަކީ މިހާރު ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެއް ނޫން، ޕާޓީ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ: އަދުރޭ

އިންސާފު ހޯދޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާއިން، އެއީ މަގުމައްޗަކުން ވާނެ ކަމެއް ނޫން: އަދުރޭ

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕް ފަހަތަށް ޖައްސައިލެވޭ ވަރުގެ އިއްތިހާދެއް މިގައުމަކު ނޯންނާނެ: އަދުރޭ

ނިހާނާއި އަދުރޭގެ މަގާމު މިހާރު ސައްހައެއް ނޫން: ރިޔާޒް ރަޝީދު

ޕާޓީން ވަކިކުރުމަކީ ނިހާނާއި އަދުރޭއަށް ހެދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް: ރިޔާޒް ރަޝީދު

ޖޭޕީއަށް ދާންވީ ކީއްވެ؟ އެއީ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް: އަދުރޭ

1

އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން އަދުރޭއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

އަދުރޭ މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

1
10 »