އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސޮނީ ހާޑްވެއާ ކުރިމަތިން އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވިކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުއަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 12:18ގައި ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ހުސް ބިމުގައި ހުރި ކުނިތަކުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މިރޭ 1:08 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް މައުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.