ޚަބަރު

އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވެސް މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު، ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބައެއް އެހެން "ސިޔާސީ ހައްޔަރީން"ނާއެކު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދަކީ ފެބްރުއަރީ އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއެކު ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

އެ ތުހުމަތުތައްކޮށް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފެށީ، ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ސޮއި ކުރައްވައި އަމުރެއް ނެރުއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރުމާއެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަނެއް ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައެވެ.