ކުއްލި ޚަބަރު

ޑައިިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

މިންހާ ފާއިޒް ރަޝާދު

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު 10:04 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުމަށްފަހު ދޯންޏަށް އެރިފަހުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.