އަލްހާ އީދު

އީދު އުފާ 2019

16 Aug 01:11
އަލީ ރިފްޝާން

ވ.ކެޔޮދޫގެ ކެޔޮދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކޭޒެޑްޖޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު ބްރޯކާސް ހޯދައިފި.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރީ އެފްސީ މެގަ ކަޅު އަދި ކްލަބު ބްރޯކާސް. އެފްސީ މެގަ ކަޅު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އެންޖިއަންސާ ވާދަކޮށް 3-1ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެން. ކްލަބު ބްރޯކާސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އެންޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް 3-2ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެން. އެހެންކަމުން ފައިނަލް މެޗު ވެގެންދިޔައީ ބަލައިލަން ޝައުގުވެރި އަދި ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް. ފައިނަލް މެޗު 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކްލަބް ބްރޯކާސް.

ފައިނަލް މެޗު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ގާސިމް. މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އެފްސީ މެގަ ކަޅުގެ މުހައްމަދު މިންހާޖް އާދަމް. އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެފްސީ މެގަ ކަޅުގެ ލިތޯފް އަހްމަދު ފިރާގު ހޮވުނު އިރު، މުބަރާތުގެ ފެއާޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ކްލަބު ބްރޯކާސްގެ އަހްމަދު ނަސީމް. ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ކްލަބު ބްރޯކާސްގެ އަލީ ނަވާޒް. ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ މުބަރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ހޯދި ކްލަބު ބްރޯކާސް. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ ކްލަބު ބްރޯކާސްގެ މޫސާ އަބްދުއްރަހުމާނާއި އެޓީމުގެ އަލީ ނަވާޒާއި އެންޖީ ސްޕޯޓްސްގެ ހުސައިން ޖިނާހާއި އެފްސީ މެގަ ކަޅުގެ މުހައްމަދު ތަސްނީމް އަދި އެޓީމުގެ ލިތޯފް އަހްމަދު ފިރާގު.

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހެޅުނު އެ މުބާރާތަކީ ވ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތް. އެ މުބަރާތަކީ 2012 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތެއް.

16 Aug 01:03

އަލްހާ އީދާ ދިމާކޮށް ށ. ކަނޑިތީމުގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭސް ފަށައިފި.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި އެ މަސްރޭހުގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މަސްވެރިން ބައިވެރިވި. މަސްރޭހުގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި ބޮޑު ބާބަކިއުއަކާއި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ބޭއްވި.

14 Aug 19:04
13 Aug 21:06

13 Aug 21:06

13 Aug 21:05

13 Aug 21:05

13 Aug 21:03

13 Aug 21:02

13 Aug 21:01

13 Aug 21:01

13 Aug 21:01

13 Aug 21:00

13 Aug 21:00

13 Aug 20:59

13 Aug 20:59

13 Aug 20:59

13 Aug 20:58

13 Aug 20:57

13 Aug 20:57

13 Aug 20:56

13 Aug 20:56

13 Aug 20:55

13 Aug 20:55

13 Aug 20:54

13 Aug 20:53

13 Aug 20:51

13 Aug 09:30

13 Aug 09:30

12 Aug 23:47

12 Aug 23:46

12 Aug 23:44

12 Aug 23:42

12 Aug 23:41

12 Aug 23:38

12 Aug 23:37

12 Aug 23:36

12 Aug 21:35

12 Aug 21:35

12 Aug 21:34

އަލްހާ އީދުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް “ވަން”ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ދެ އީދަކީ ވެސް މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ދެ އީދެވެ. އީދު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހެވެ.

އީދާ ދިމާކޮށް ލިބޭ އީދު ބަންދަކީ ދިވެހިންނަށް ފޯރިއާއި މަޖަލުގެ ބަންދެކެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކުލަގަދަ، ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތްތަކަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަރަކާތްތެކެކެވެ. އެގޮތުން މި އަޟްހާ އީދުގެ ބަންދުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ.

މި ކަވަރޭޖުގައި ގެނެސްދޭނީ އީދުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ހަބަރުތަކާއި ފޮޓޯތަކެވެ.

އީދު ކަވަރޭޖަށް ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް: 7943663