ޚަބަރު

ކޮލަމާފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ޓެބްލެޓްތަކެއް ހޯދައިފި

އާނިފާ ހުސެއިން ސިރާޖް

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ޓެބްލެޓްތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ކޮލަމާފުށި ގެއަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ހާއިރެވެ.

އަދި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުތާ ބައި ގަޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތަރު ޓެބްލެޓް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދައިފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.