އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި

އާނިފާ ހުސެއިން ސިރާޖް

އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް އޮފީސް ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސަ ޕޮލިސް ސާވިސަ އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ރޭ 21:45 ހާއިރު އެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް އޮފީސް ފަޅާލައި ވަގަަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެޗްއާރު ޑިޕާޓުމެންޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.