ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް 27 ފޫޓުގެ "ކެޔޮޅުބެ ލޯންޗު" އަޑިއަށް ގޮސްގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:37 ގައި ކަމަށެވެ.

ލޯންޗު އަޑިއަށްދިޔަ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއަ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން ކުރި މަސައްކަތުން މިއަދު ހަވީރު 5:50 ހާއިރު އެ ލޯންޗު ފެންމަތި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެ ލޯންޗު އަޑިއަށް ދިޔަ ސަބަބެއް އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.