އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދީބަށް ދީފި

ޝަހީދާ އަބްދުﷲ ސައީދު

2

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ރާއްޖެއިން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލަށް ސާވިސްއިން މިއަދު ބުނީ އަހުމަދު އަދީބު، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް މެޑިކަލް ބޯޑުން ލަފާ ދީފައިވާތީ، އެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން އަދީބަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޙަބީބު

ސާބަހޭ ޝަހީދާ

ދަޑީ

ވައްކަމެއްވެސް ނޫން ކަލޭމެނަށް ބެލޭނީކީ، މިކަލޭގެ ފިލަން ފުރުސަތުދީފަ ދެންކީތްކުރާ ކޮމިޝަނެއް، ކީތްކުރަންދޭ ބާރެއް، ފިޑި ސަރުކާރު، އެއްކަމެއްވެސް ކަލޭމެނަށް ނުވާނެ، މޮޅުވާހަކަ ދައްކާފަ ވޯޓުހޯދަން